Chương trình Ưu đãi

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG - MIỄN GIẢM HỌC PHÍ (Chỉ áp dụng cho năm học 2017 - 2018)

  1. Giảm 10% học phí cho anh chị em ruột thứ 2, giảm 20% học phí cho anh chị em ruột thứ 3, giảm 30% học phí cho anh chị em ruột thứ 3 trở đi khi học tại Trường Quốc tế Nam Mỹ (American Vietnamese International School) và các trường thuộc hệ thống giáo dục của Tập đoàn Văn Lang (xét theo thứ tự nhập học);
  2. Học sinh giỏi (xét theo học bạ năm học 2016 - 2017) có nguyện vọng học tại Quốc tế Nam Mỹ (American Vietnamese International School) sẽ được xét cấp học bổng toàn phần năm học 2017-2018.
  3. Học sinh các trường công lập có nguyện vọng học tại Quốc tế Nam Mỹ (American Vietnamese International School)  được giảm 5 triệu đồng khi đăng ký nhập học.

* khi đủ điều kiện nhận nhiều chương trình ưu đãi, quý phụ huynh chỉ được áp dụng 01 chính sách ưu đãi có mức miễn giảm cao nhất

 


Trang thông tin điện tử tổng hợp Trường Trung - Tiểu học Quốc tế Nam Mỹ.
Địa chỉ: 114 Trần Đình Xu, Q1, TP. HCM - ĐT: 028 7109 9776