Mục Tiêu Đào Tạo & Giá trị Cốt lõi

Trường Quốc tế Nam Mỹ (American Vietnamese International School) giảng dạy song ngữ cho 03 cấp học: tiểu học, THCS, THPT, chương trình tích hợp gồm chương trình của Bộ Giáo dục - Đào tạo với một số bộ môn như Toán, Khoa học đời sống, Khoa học tự nhiên được giảng dạy bằng tiếng Anh và chương trình tiếng Anh tăng cường. Đặc biệt, Trường Quốc tế Nam Mỹ đồng thời giảng dạy chương trình phổ thông UT High School -  chương trình được thiết kế đồng bộ với chương trình trung học của hệ thống đại học Texas at Austin – một trong top 20 trường đại học Công lập hàng đầu nước Mỹ. 

Triết lý giáo dục: Giáo dục là của người học, do người học và vì người học, là nhân bản, cốt lõi của mọi vận hành của chúng ta. Chúng ta chăm lo cho mọi thành viên cổ đông, học sinh, nhân sự, phụ huynh và quốc gia. Chúng ta nhắm tới sự tăng trưởng của tất cả các thành viên hướng tới sự hội nhập trong thế giới toàn cầu hóa không ngừng tiến lên về mặt khoa học kỹ thuật trong đó mỗi cá nhân phát triển hài hòa thể chất, trí tuệ và tâm hồn.  

Tầm nhìn: Đến năm 2025, Trường Quốc tế Quốc tế Nam Mỹ sẽ trở thành một trường kiểu mẫu với chương trình giảng dạy vừa có tính quốc tế và vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc, chất lượng đào tạo, dịch vụ phục vụ đẳng cấp quốc tế và cơ hội học tập bình đẳng. 

Sứ mạng: giáo dục con người toàn diện qua việc kiến tạo môi trường học tập sáng tạo, năng động, cá thể hóa, hỗ trợ  đắc lực cho quá trình phát triển năng khiếu, lĩnh hội tri thức tiên tiến, sẵn sàng hội nhập toàn cầu của từng học sinh.

khai truong nam my 001Ông Bùi Quang Độ - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc; ông Nguyễn Cao Trí - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc cùng các thầy cô thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang, trường đại học Văn Lang và các đơn vị thành viên tham dự Lễ ra mắt Quốc tế Nam Mỹ


Trang thông tin điện tử tổng hợp Trường Trung - Tiểu học Quốc tế Nam Mỹ.
Địa chỉ: 114 Trần Đình Xu, Q1, TP. HCM - ĐT: 028 7109 9776