Điều kiện tốt nghiệp

uths3Sau khi hoàn tất 26 tín chỉ, để được cấp bằng Tú tài  của Trường Trung học UT High School, học sinh cần tham dự kì thi tốt nghiệp gồm các môn English I, English II, Biology, United States History


Trang thông tin điện tử tổng hợp Trường Trung - Tiểu học Quốc tế Nam Mỹ.
Địa chỉ: 114 Trần Đình Xu, Q1, TP. HCM - ĐT: 028 7109 9776