Chương trình giảng dạy

1. CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC HOA KỲ: Chương trình của Trường Trung học UT High School trực thuộc Đại học Texas at Austin. Chương trình đào tạo của Trường Trung học UT High School do Bộ giáo dục Tiểu bang Texas và Hội Đồng Giáo dục bang Texas  chấp thuận và ban hành. Khi hoàn tất khóa học, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp trung hoc Hoa Kỳ và bảng điểm của Trường Trung học UT High School và chứng chỉ IELTS.  

Đặc điểm của chương trình 

  • Học từ lớp 9 đến lớp 12
  • Chương trình gồm 26 tín chỉ (13.5 tín chỉ học trên lớp  và 12.5 tín chỉ học trực tuyến thông qua website Trường Trung học UT High School )

Thời khóa biểu 

- Buổi sáng: Chương trình trung học Hoa Kỳ

- Buổi chiều: Chương trình Tiếng Anh tăng cường và chương trình ngoại khóa (giáo dục thể chất, mỹ thuật, âm nhạc)

 

2. CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ TĂNG CƯỜNG: bao gồm Anh ngữ tổng quát và 2 môn Toán và Khoa học được giảng dạy bằng Tiếng Anh được thiết kế riêng nhằm giúp học sinh các trường khác có nguyện vọng chuyển tiếp theo học chương trình tại Trường Quốc tế Nam Mỹ.

Đặc điểm của Chương trình 

  1. Dành cho học sinh ở các trường khác
  2. Học 1 buổi/ngày

 

3. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG QUỐC GIA: Chương trình Giáo dục phổ thông Quốc gia được xây dựng theo hướng "tối ưu hóa". Nội dung chương trình được chắt lọc, ứng dụng phương pháp học tập chủ động giúp học sinh hình thành và phát triển các kỹ năng: tư duy logic, phân tích, tổng hợp, hợp tác đội nhóm,…Ngoài ra chương trình tiếng Anh tăng cường cùng hai môn toán và khoa học được giảng dạy bằng Tiếng Anh. Khi hoàn tất khóa học, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp và bảng điểm Trung học phổ thông do Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận và chứng chỉ IELTS.

Đặc điểm chương trình

Từ lớp 01 đến lớp 12: học sinh học theo chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo, riêng từ lớp 01 đến lớp 08 học sinh được học bổ sung 02 môn Toán và Khoa học bằng tiếng Anh giúp học sinh tiếp cận các thuật ngữ chuyên ngành để từ đó dễ dàng chuyển tiếp theo học tại các chương trình phổ thông quốc tế. Đồng thời học sinh còn được trang bị chương trình Tiếng Anh tăng cường giúp học sinh có đủ khả năng tham gia các kì thi chứng chỉ quốc tế như sau:

  • Kết thúc lớp 7, học sinh có thể dự thi lấy Chứng chỉ tiếng Anh PET của Cambridge, tương đương cấp độ B1 của Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ Cộng Đồng Chung Châu Âu (CEFR), được công nhận rộng rãi trên thế giới.
  • Kết thúc lớp 9, học sinh có thể dự thi lấy chứng chỉ IELTS (General Training 5.5-6.0)
  • Kết thúc lớp 12: học sinh có thể dự thi lấy chứng chỉ Academic IELTS 6.0 – 6.5

Thời khóa biểu 

- Buổi sáng: Chương trình giáo dục phổ thông quốc gia

- Buổi chiều: Chương trình Tiếng Anh tăng cường, và chương trình ngoại khóa (giáo dục thể chất, mỹ thuật, âm nhạc) được giảng dạy bằng tiếng Anh.


Trang thông tin điện tử tổng hợp Trường Trung - Tiểu học Quốc tế Nam Mỹ.
Địa chỉ: 114 Trần Đình Xu, Q1, TP. HCM - ĐT: 028 7109 9776