Previous Next

Trường liên kết

uths logo

Trường Trung Học UT là một trường công lập được chứng nhận, cung cấp chương trình học trung học và các kỳ thi trực tuyến cho các học sinh, các trường đối tác trong khu vực các học sinh theo học toàn thời gian chương trình trung học phổ thông. Tại trường trung học UT High School, có hơn 600 học sinh theo học toàn thời gian chương trình Trung học phổ thông, hàng nghìn sinh viên tham dự các khóa học và kỳ thi cá nhân, và hơn 250 đối tác trong và ngoài khu vực.

Các khóa học và các kỳ thi tại Trường trung học UT được thiết kế bởi các giáo viên chuyên nghiệp và được phê chuẩn bởi NCAA, và các dịch vụ giúp sinh viên tại UTHS và các trường đối tác tốt nghiệp đúng hoặc sớm hơn thời gian dự kiến.

 


Trang thông tin điện tử tổng hợp Trường Trung - Tiểu học Quốc tế Nam Mỹ. Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT.
Địa chỉ: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Fax : (84.8) 38369716 - Email : info@nammy.edu.vn