Chương trình Tín chỉ Nâng cao

Để được cấp bằng Cử nhân trường phổ thông UT, học sinh cần học 55 môn học với tổng 26 tín chỉ trong đó

  • 06 môn học (tương đương 6 TC) học sinh học trực tuyến trên website UT Highschool
  • 19 môn học (tương đương 20 TC) Giảng viên Trường Nam Mỹ giảng dạy

STT

Tên môn học

Tín chỉ

Đơn vị phụ trách

1

English I A&B

1

UTHS

2

English II A&B

1

UTHS

3

English III A&B

1

UTHS

4

English IV A&B

1

UTHS

5

Comm. Apps

0.5

NM/VAPS

6

Art A&B

1

NM/VAPS

7

IPC A&B

1

NM/VAPS

8

Biology A&B

1

UTHS

9

Chemistry A&B

1

NM/VAPS

10

Physics A&B

1

NM/VAPS

11

Earth & Space A&B

1

NM/VAPS

12

Algebra 1 A&B

1

NM/VAPS

13

Algebra 2 A&B

1

NM/VAPS

14

Geometry A&B

1

NM/VAPS

15

Pre-calculus A&B

1

NM/VAPS

16

U.S. History A&B

1

UTHS

17

W. Geography A&B

1

NM/VAPS

18

W. History A&B

1

NM/VAPS

19

Government

0.5

NM/VAPS

20

Economics

0.5

NM/VAPS

21

Foreign L./Vietnamese I

1

NM/VAPS

22

Foreign L./Vietnamese II

1

NM/VAPS

23

Foreign L./Vietnamese III

1

NM/VAPS

24

P.E.

1

NM/VAPS

25

Additional Electives

3.5

NM/VAPS


Trang thông tin điện tử tổng hợp Trường Trung - Tiểu học Quốc tế Nam Mỹ. Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT.
Địa chỉ: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Fax : (84.8) 38369716 - Email : info@nammy.edu.vn